Odwiedziło nas:

Dzisiaj10
W tym miesiącu644
Od początku53376

„Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap III (Modernizacja części mechanicznej MBP)”

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap III (Modernizacja części mechanicznej MBP)”. Otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki.

Czytaj więcej...

Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec).

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)”. Część środków w kwocie 140 200,00 zł na wykonanie inwestycji Spółka otrzymała z  umorzenia wcześniejszej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, resztę finansuje z wkładu własnego. Przewiduje się, że całkowity koszt zadania wyniesie około 427 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Przebudowa hali technologicznej z przebudową i rozbudowa linii sortowniczej w m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała na przełomie 2015r. i 2016r. zadanie pn „Przebudowa hali technologicznej z przebudową i rozbudowa linii sortowniczej w m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka”. Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Czytaj więcej...

Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała w trzecim kwartale 2015r. zadanie pn „Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin”.

Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) tj. kwatera nr 6 to budowla ziemna przeznaczona do składowania odpadów o kodzie 17 06 05* poprzez proces unieszkodliwienia D5. Pojemność całkowita kwatery wynosi 14 500 m3 / 26 100 Mg.

Czytaj więcej...

Doposażenie PSZOK w Pukininie

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania wynosi 68.300,00 zł. Wysokość dofinansowania w kwocie 43.916,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki nr 98/OZ/P/2013 (zadanie pn. „Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Pukininie”), pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi jest doposażenie powstałego w pierwszym półroczu 2015r. na terenie Zakładu ZGO Pukinin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka (PSZOK).

Czytaj więcej...
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.