Odwiedziło nas:

Dzisiaj10
W tym miesiącu644
Od początku53376

FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

W związku z wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2016r. poz. 1987 z późn. zm] utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie, zarządzanego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o. o., na którym gromadzone będą środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska. Fundusz rekultywacyjny tworzy się w formie rezerwy. Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 8,05 zł/Mg składowanych odpadów.

 

 

 

 

W związku z wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2016r. poz. 1987 z późn. zm] utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych)  w Pukininie, zarządzanego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o. o., na którym gromadzone będą środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska. Fundusz rekultywacyjny tworzy się w formie rezerwy. Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 3,16 zł/Mg składowanych odpadów.

 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.