Odwiedziło nas:

Dzisiaj10
W tym miesiącu644
Od początku53376

Składowisko Azbestu

Na terenie Zakładu ZGO w Pukininie nr 140, gm. Rawa Mazowiecka funkcjonuje składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Spółka swoją działalność wykonuje zgodnie z  decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27.06.2016r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.34.2016.ML). Składowanie azbestu odbywa się metodą D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

Na składowisku w Pukininie nr 140 przyjmujemy odpady o kodzie 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych. Przyjęcie materiałów zawierających azbest do unieszkodliwiania będzie potwierdzone kartą przekazania odpadu (KPO) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki odpadu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

 Zdemontowane wyroby azbestowe są przyjmowane do Instalacji na paletach lub w workach typu np. big-bag. Odpad powinien być zabezpieczony w folię  polietylenową, lub polipropylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie owinięty w folię „STRETCH” tak, aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku tj. płyt azbestowych z paletą.

Oznakowanie odpadu powinno być  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31), w sposób trwały i mieć formę etykiety przytwierdzonej do każdego opakowania.

Zakład przyjmuje odpady od pn  do pt w godzinach: 700 - 1800, w sobotę w godzinach: 700 - 1500.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (46) 814-24-24, 661-483-633, bądź emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.