Odwiedziło nas:

Dzisiaj11
W tym miesiącu645
Od początku53377

KAMPANIA EDUKACYJNA - OZE

We wrześniu 2016r na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, zarządzanego przez
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20  w  Rawie  Mazowieckiej powstała ścieżka edukacji ekologicznej pn. ,,Słoneczna edukacja”. Została wybudowana w ramach zadania pn. „Kampania edukacyjna podstawowych źródeł energii odnawialnej w Pukininie pn. Słoneczna edukacja”, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ścieżka edukacji odnawialnych źródeł energii ma na celu:

- przedstawienie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza,
- ukazanie zasady działania podstawowych źródeł energii odnawialnej tj. słońca i wiatru,
- zapewnienie społeczeństwu niezbędnych  informacji  nt. nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej i energii elektrycznej.

Na jej terenie zostały zamontowane tablice dydaktyczne zawierające informacje m. in na temat zasobów energii odnawialnej występujących na naszej planecie, a także propagowania sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza. (Zdjęcia dostępne w zakładce „Galeria – Słoneczna edukacja”) Ponadto Ścieżka edukacyjna umożliwia mieszkańcom z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz okolicznych gmin prowadzenie ciekawych zajęć w terenie, a tym samym uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Zajęcia edukacyjne w ramach ścieżki odbywają się nieodpłatnie. Odwiedzający ścieżkę edukacyjną mają zapewnionego przewodnika - wyspecjalizowanego pracownika Zakładu ZGO Pukinin nr 140. Wszystkie zajęcia dostosowane są zarówno do wieku uczestników, jak również do oczekiwań uczestników oraz ich opiekunów. Dla grup starszych przewidziano możliwość zapoznania się z instalacjami do przetwarzania odpadów tj.

- instalacją MBP – sortownia i kompostownia odpadów
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych)
- PSZOK

Termin wizyty uzgadniany jest telefonicznie z panią Dyrektor – Emilią Tulin.

www.zainwestujwekologie.pl
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.