Odwiedziło nas:

Dzisiaj10
W tym miesiącu644
Od początku53376

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOWIESY

Od kwietnia 2016 r. na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kowiesy.

 

Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.

 

Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”.

Odpady dostarczane przez mieszkańców Gminy Kowiesy wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z uchwałą Rady Gminy Kowiesy będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Każdemu mieszkańcowi Gminy Kowiesy przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

- meble i odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,05 Mg (50kg) w ciągu rok,

- zużyte opony w ilości do 4 sztuk w ciągu roku,

- odpady zielone w ilości do 0,02 Mg (20kg) w ciągu roku,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,3 Mg (300kg) w ciągu roku,

 

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.