Odwiedziło nas:

Dzisiaj10
W tym miesiącu644
Od początku53376

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Od kwietnia 2015r. na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.

 

Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”.

 

Odpady dostarczane przez mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Każdemu mieszkańcowi Miasta Rawa Mazowiecka przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

- odpady budowane i rozbiórkowe - 300 kg na rok,

- zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów - 4 szt. na rok.

 

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.

 

 

 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.