Odwiedziło nas:

Dzisiaj6
W tym miesiącu331
Od początku34692

„Rozbudowa PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)”

W czerwcu 2017r. Spółka ZGO AQUARIUM z siedzibą przy ul. Katowickiej 20  w  Rawie  Mazowieckiej zakupiła w ramach zadania pn. „Rozbudowa PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)”nowy samochód specjalistyczny tj. bramowiec do obsługi kontenerów na odpady oraz 4 kontenery. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 140 200,00 zł, resztę pokryto ze środków własnych. Samochód będzie wykorzystywany do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu ZGO Pukinin (Pukinin 140).

Czytaj więcej...

OFERTA PRACY-OPERATOR MASZYN, PRACOWNIK FIZYCZNY

Dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży gospodarki odpadami, poszukuje zaufanych i zaangażowanych osób z grupą inwalidzką na stanowisko:

Czytaj więcej...

KAMPANIA EDUKACYJNA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

We wrześniu 2016r na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, zarządzanego przez
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20  w  Rawie  Mazowieckiej powstała ścieżka edukacji ekologicznej pn. ,,Słoneczna edukacja”. Została wybudowana w ramach zadania pn. „Kampania edukacyjna podstawowych źródeł energii odnawialnej w Pukininie pn. Słoneczna edukacja”, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE ZAKŁADU ZGO PUKININ

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w ramach współpracy z: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Gminą Regnów i Gminą Kowiesy., utworzyła na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

 

 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powered by SOOM-IT.